:: دوره 7، شماره 25 - ( تابستان 1398 ) ::
جلد 7 شماره 25 صفحات 37-47 برگشت به فهرست نسخه ها
طراحی مدل ارتباطی اعتماد به مربی و ابعاد فرایند عملکرد تیمی در لیگ دسته اول باشگاه‌های فوتبال ایران
سعید صادقی بروجردی1، رمضان کریمی2، بهرام یوسفی3
1- دانشگاه کردستان ، sboroujerdi@gmail.com
2- دانشگاه ایلام
3- دانشگاه رازی
چکیده:   (1128 مشاهده)
 هدف پژوهش حاضر طراحی مدل ارتباطی اعتماد به مربی و ابعاد فرایند عملکرد تیمی در لیگ دسته اول باشگاه‌های فوتبال ایران بود. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است که به‌صورت میدانی انجام گرفت. جامعۀ آماری پژوهش کلیۀ بازیکنان لیگ دسته اول فوتبال ایران در سال 1395 بودند (450 = Nکه به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس 200 نفر به‌عنوان نمونۀ تحقیق انتخاب شدند. برای اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق از دو پرسشنامۀ استاندارد اعتماد به رهبری سندجایا و پکرتی (2010) و همچنین پرسشنامۀ محقق‌ساختۀ عملکرد تیمی، استفاده شد. به‌منظور تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ بهره‌گیری شد که این ضریب برای پرسشنامه‌های اعتماد به مربی و عملکرد تیمی به‌ترتیب 84/0 و 94/0 به‌دست آمد. برای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری) استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیر اعتماد به مربی بر عملکرد تیمی با ضریب تأثیر (73/0) تأثیر مستقیم و معناداری دارد. یافته‌های پژوهش بیانگر اهمیت نقش متغیر اعتماد به مربی بر عملکرد تیمی است، بنابراین باید شرایطی را به‌وجود آورد که اعتماد به‌صورت رابطۀ مثبت و معقول بین ورزشکاران و مربی ایجاد شود.
واژه‌های کلیدی: اعتماد به مربی، ایران، فرآیند عملکرد تیمی، لیگ دسته اول فوتبال، معادلات ساختاری.
متن کامل [PDF 517 kb]   (200 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي


XML   English Abstract   Printدوره 7، شماره 25 - ( تابستان 1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها