:: دوره 9، شماره 32 - ( بهار 1400 ) ::
جلد 9 شماره 32 صفحات 25-38 برگشت به فهرست نسخه ها
بررسی تأثیر راهبرد‌های بازاریابی بر وفاداری به برند مصرف‌کنندگان کالاهای ورزشی ایرانی
یعقوب بدری آذرین1، فاطمه عبدوی2، ماهرخ دهقانی3، ایوب بهتاج4
1- دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران ، badriazarin@gmail.com
2- دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
3- استادیار رفتار حرکتی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
4- دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
چکیده:   (157 مشاهده)
 هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط استراتژی‌های بازاریابی بر وفاداری به برند کالاهای ورزشی بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع تحقیقات همبستگی بود که به‌صورت پیمایشی انجام گرفت. جامعة آماری پژوهش، شامل تمامی مصرف‌کنندگان کالاهای ورزشی ایرانی در فروشگاه‌های ورزشی شهر تبریز بود. از آنجا ‌که حجم جامعۀ آماری مشخص نبود، حجم نمونه براساس جدول کرجسی و مورگان برای جوامع نامعلوم 384 نفر در نظر گرفته شد. در این مطالعه از پرسشنامه‌های استاندارد به‌عنوان ابزار گردآوری داده‌ها استفاده شد. پرسشنامۀ استراتژی پورتر (1378)، حاوی 27 سؤال دربارة سه استراتژی رقابتی پورتر (تمایز، تمرکز و رهبری در هزینه) و پرسشنامۀ استاندارد وفاداری به برند (محمودی و همکاران، 1394) که شامل دو مؤلفۀ وفاداری رفتاری و وفاداری نگرشی و در مجموع دارای 15 سؤال است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظر یازده تن از استادان متخصص در حوزه‌های مدیریت ورزشی و مدیریت بازرگانی تأیید شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در متغیر استراتژی‌های بازاریابی 0.87 و برای وفاداری به برند 0.85 به‌دست آمد. نتایج نشان داد که استراتژی‌های تمرکز (CR=13.96) و رهبری در هزینه‌ها (CR=7.21)، با شدت زیاد  و استراتژی تمایز (CR=8.11) با شدت متوسط، بر وفاداری به برند تأثیرگذار است. با توجه به نتایج تحقیق مدیران شرکت‌های ایرانی می‌توانند با ایجاد تمایل بین محصولات خود و برندهای خارجی و با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی و ملی کشور و همچنین رهبری در هزینه‌ها و استفاده از روش‌های نوین قیمت‌گذاری و غیره نسبت به جذب و حفظ مصرف‌کنندگان خود به‌صورت مؤثرتری اقدام کنند.
واژه‌های کلیدی: استراتژی، بازاریابی، برند، کالای ورزشی، وفاداری
متن کامل [PDF 346 kb]   (76 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي


XML   English Abstract   Printبازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.
دوره 9، شماره 32 - ( بهار 1400 ) برگشت به فهرست نسخه ها