رویکردهایی نوین در مدیریت ورزشی- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشریه رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی
نشریه رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی به صورت فصلنامه به زبان فارسی منتشر می گردد. در این نشریه مقالاتی چاپ می شود که نتایج پژوهش های بنیادی, کاربردی و توسعه ای در حوزه های مدیریت ورزشی در آن گنجانده شده باشد.

نویسندگان محترم  جهت نگارش مقاله خود، حتماً لازم است قسمت راهنمای نویسندگان را مطالعه نمایید.

قابل ذکر است که با تخلفات بر اساس دستورالعمل بین المللی کمیته اخلاق چاپ آثار علمی (COPE)  برخورد خواهد شد
 

صاحب امتیاز: انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

مدیرمسئول: دکتر محمود گودرزی (استاد دانشگاه تهران)

سردبیر: دکتر غلامرضا شعبانی بهار  (استاد دانشگاه علامه طباطبائی)

مدیر داخلی: صادق رنجبر/ دانشجوی دکتری دانشگاه تهران (بورسیه بنیاد ملی نخبگان)

امتیاز: علمی - پژوهشی

نمایه شده در: SIC و ISC

شماره استاندارد بین المللی: ۳۲۹۳-۲۴۲۳

نشانی مطلب در وبگاه رویکردهایی نوین در مدیریت ورزشی:
http://ntsmj.issma.ir/find.php?item=1.40.12.fa
برگشت به اصل مطلب