رویکردهایی نوین در مدیریت ورزشی- اخبار نشریه
تسریع در بررسی و داوری مقالات اعضای انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نویسندگانی که در انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران عضویت دارند مستحضر باشند که این نشریه مقالات این افراد را نسبت به نویسندگان دیگری که در این انجمن عضویت ندارند سریعتر در روند بررسی و داوری و اعلام نتیجه نهایی قرار می دهد.

لذا خواهشمند است در صورت عضویت در انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران، هنگام ارسال مقاله در قسمت "توضیحات" عضویت خود را ذکر بفرمایید.

نشانی مطلب در وبگاه رویکردهایی نوین در مدیریت ورزشی:
http://ntsmj.issma.ir/find.php?item=1.43.17.fa
برگشت به اصل مطلب