رویکردهایی نوین در مدیریت ورزشی- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و زمینه ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نشریه رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی به صورت فصلنامه به زبان فارسی منتشر می گردد. در این نشریه مقالاتی چاپ می شود که نتایج پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای در حوزه های مدیریت ورزشی در آن گنجانده شده باشد.

نشانی مطلب در وبگاه رویکردهایی نوین در مدیریت ورزشی:
http://ntsmj.issma.ir/find.php?item=1.42.16.fa
برگشت به اصل مطلب